Bezpečnostní dveře Dveře24.cz

VELKÁ SOUTĚŽ o nové bezpečnostní dveře a další ceny

 

Připravili jsme pro Vás VELKOU SOUTĚŽ o nové bezpečnostní dveře dle vlastního výběru (bezpečnostní třída 3, průchod 800 mm, komplet i s montáží) za cenu 13 990 Kč .  Výherce si můžete vybírat z těchto pěti provedení a 3 typů. A další 3 výherce odměníme speciální cenou.
Zapojte se, nic Vás to nestojí!

 

Jak soutěžit? Na Facebooku!

1) „TO SE MI LÍBÍ“ naší FB stránce „Dveře24.cz
2) „TO SE MI LÍBÍ“ na soutěžní příspěvek
3) „SDÍLET“ soutěžní příspěvek

4) Nepovinné: do komentáře pod soutěžní příspěvek přidat fotku nebo komentář na téma „Jak si představuji domácí pohodu“
Z těchto komentářů na konci soutěže vylosujeme 3 výherce zvláštních cen.

Soutěž končí 30. 4. 2018 v 23:59. Do 48 hodin od konce soutěže, vylosujeme výherce, kterého kontaktujeme na Facebooku.

Podrobná pravidla soutěže

1.
Pořadatelem soutěže je společnost Dveře 24 group s.r.o. se sídlem v Brně, ulice Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00. IČ 05274966, zapsaná v OR vedeném C 94460 vedená u Krajského soudu v Brně (dále jen “pořadatel)”.

2.
Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem a Facebook za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytujete pořadateli a nikoli Facebooku. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musí být směřovány pořadateli či organizátorovi soutěže, nikoliv Facebooku.

3.
Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky, která akceptuje tato pravidla soutěže. Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním nebo obdobném poměru k pořadateli a společnostem, které se podílejí na přípravě a organizaci soutěže.

4.
Soutěžit je možné v období od 27. 3. 2018 od 21:00 do 30. 4. 2018 do 23:59 (včetně). Soutěž probíhá na fanpage Dveře24.cz na adrese https://www.facebook.com/dvere24.cz. Soutěžící se do soutěže zapojí udělením To se mi líbí stránce Dveře24.cz, udělením To se mi líbí u soutěžního příspěvku, sdílením soutěžního příspěvku. Komentář s fotografií či popisem je nepovinný. Zapojením se do soutěže souhlasí soutěžící s pravidly této soutěže. Každý soutěžící může vložit pouze jeden komentář během doby konání soutěže.

5.
Komentář nesmí obsahovat žádné vulgarismy ani slovní útoky na pořadatele a nesmí odporovat dobrým mravům. Komentář musí být napsaný v českém jazyce a být originálního původu od soutěžícího.

6.
Do 48 hodin po skončení soutěže vylosuje pořadatel výherce.

Jeden soutěžící obdrží výhru nové bezpečnostní dveře dle vlastního výběru (bezpečnostní třída 3, průchod 800 mm, komplet i s montáží) za cenu 13 990 Kč. Výherce může vybírat z těchto pěti provedení a 3 typů. A další 3 vylosované výherce odměníme speciální cenou.

Jednotlivý soutěžící může během soutěže získat pouze jednu výhru. Opakovaná výhra není možná. Soutěžící se mohou soutěže zúčastnit pouze jednou a vložit pouze jeden soutěžní komentář pod soutěžní post. V případě vložení více komentářů v soutěži soutěžícím bude započítán pouze první vložený komentář.

7.
Výherce soutěže bude o výhře informován pomocí komentáře pod soutěžní post. Za účelem zaslání výhry bude výherce požádán o zaslání kontaktních údajů (jméno, příjmení, e-mail, korespondenční adresa a telefonní číslo) a to prostřednictvím vyhodnocovacího postu nebo vložením komentáře pod soutěžní post. Výhra bude předána dle další domluvě s výhercem. Pokud výherce nedodá potřebné údaje do 48 hodin od vyhlášení výsledků, tak výhra propadá a ztrácí na ni nárok.

8.
Výherci získávají výhry uvedené v bodě 6.

9.
Na výhru nevzniká právní nárok.

10.
Zpracování osobních údajů: účastník soutěže („soutěžící“) uděluje vstupem do soutěže pořadateli souhlas se zpracováním osobních údajů nezbytných pro účast v soutěži (jméno, příjmení, e-mail, u výherců též adresa) podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně osobních údajů). Poskytnutí údajů je dobrovolné, svůj souhlas může účastník kdykoliv písemně odvolat a z databáze ho pořadatel soutěže odstraní. Pořadatel je oprávněn za podmínek výše uvedeného zákona zpracovávat osobní údaje prostřednictvím pověřených zpracovatelů.

Osobní údaje soutěžících budou v rámci soutěže zařazeny do databáze pořadatele. Mohou být využity pro účely předání výhry v případě výhry soutěžícího dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších právních předpisů, a to na dobu do odvolání souhlasu (maximálně na dobu dvou let).

Soutěžící má právo kdykoliv požádat pořadatele o informace, jaké osobní údaje o soutěžícím zpracovává, a to za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Soutěžící má právo požádat pořadatele o opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů. Soutěžící, který zjistí nebo se domnívá, že pořadatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života soutěžícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat pořadatele o vysvětlení nebo požadovat, aby pořadatel odstranil takto vzniklý stav (zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Nevyhoví-li pořadatel žádosti soutěžícího podle předchozí věty, má soutěžící i právo se přímo obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Další případná zvláštní práva soutěžícího upravuje ustanovení § 21 zákona o ochraně osobních údajů. Soutěžící výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s §84 a násl. občanského zákoníku, bezplatně jméno, příjmení a místa bydliště v médiích (včetně internetu) v souvislosti s touto soutěží, zejména oznámením výherců.

11.
Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže ty soutěžící, kteří porušují pravidla, i při podezření na takové porušení. Rozhodnutí pořadatele je konečné.

12.
Zasláním příspěvku do soutěže, sdílením příspěvku a udělením „To se mi líbí“ účastníci přijímají veškeré její podmínky. Rozhodnutí pořadatele o všech otázkách, týkajících se soutěže, je konečné. Pravidla soutěže budou dostupná online během soutěže a do 30-ti dní od konce soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně změnit pravidla této soutěže, případně soutěž bez dalšího uvedení důvodu ukončit, přičemž jeho rozhodnutí je účinné okamžikem zveřejnění.

V Brně dne 27. 3. 2017

Nezávazná poptávka

Vaše jméno*

Váš email*

Váš telefon

Město*

Šířka zárubně (stěny)

Provedení dveří (barva)

Adresa*

Šířka dveří

Varianta dveří

Jak změřím dveře?

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

* pole označená hvězdičkou jsou povinná